Raport bieżący nr 5/2018

Raport bieżący nr 5/2018 — 23.05.2018 12:16

Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2018 r.

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 23 maja 2018 roku.

  Podjęte uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A.

Podjęte uchwały przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe