Raport bieżący nr 5/2015

Raport bieżący nr 5/2015 — 09.04.2015 16:26

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Atende S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy w wysokości 5 451 501,60 zł, co oznacza kwotę 0,15 zł na jedną akcję. Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie daty 9 czerwca 2015 r. jako dnia dywidendy oraz daty 23 czerwca 2015 r. jako terminu wypłaty dywidendy. Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej Spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2014 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe