Raport bieżący nr 5/2012

Raport bieżący nr 5/2012 — 25.05.2012 15:00

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii A, B, C i D ATM Systemy Informatyczne S.A.

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 487/2012 z dnia 25 maja 2012 roku postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela ATM Systemy Informatyczne S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda:

a) 1 524 000 akcji serii A,

b) 1 143 000 akcji serii B,

c) 2 266 865 akcji serii C,

d) 31 409 479 akcji serii D.

Podstawa prawne: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe