Raport bieżący nr 4/2014

Raport bieżący nr 4/2014 — 06.05.2014 10:55

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku. Pełna treść raportów jest dostępna na stronie internetowej www.atende.pl w sekcji relacje inwestorskie, a oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki.

  Wykaz_informacji_przekazanych_do_publicznej_wiadomosci_w_2013_roku

Wykaz_informacji_przekazanych_do_publicznej_wiadomosci_w_2013_roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości