Raport bieżący nr 33/2013

Raport bieżący nr 33/2013 — 29.10.2013 14:52

Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego

Zarząd Atende S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r., informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r. z 14 listopada 2013 r. na 12 listopada 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe