Raport bieżący nr 31/2013

Raport bieżący nr 31/2013 — 24.09.2013 15:29

Rezygnacja wiceprezesa Zarządu

Zarząd Atende S.A. informuje, że 24 września 2013 r. Tomasz Dziubiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa, jak również członka Zarządu Atende S.A., ze skutkiem na dzień 30 września 2013 r. Jako powód rezygnacji podano przyczyny osobiste.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe