Raport bieżący nr 31/2012

Raport bieżący nr 31/2012 — 02.10.2012 17:00

Informacja o zmianach w ogólnej liczbie akcji w Spółce

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły informacje od spółki Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A., spółki ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. oraz członka Rady Nadzorczej Spółki, że w dniu 1.10.2012 r. w wyniku zawarcia przez Spinoza Sp. z o.o. S.K.A. z ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Spółki odrębnych umów  kupna akcji, Spinoza  Sp. z o.o. S.K.A. nabyła, a ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. oraz członek Rady Nadzorczej Spółki zbyli odpowiednio 2 940 717(8,09%) oraz 693 616 (1,91%) akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.

W wyniku powyższej transakcji  Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. posiada 3 634 333 (9,99%) akcji ATM Systemy Informatyczne S.A., uprawniających do 3 634 333 (9,99%) głosów na WZ Spółki. Przed zawarciem transakcji Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. nie posiadała żadnych akcji ATM Systemy Informatyczne S.A. Ponieważ jednak osoba kontrolująca spółkę Spinoza Sp. z o.o. S.K.A. – prezes zarządu Spółki, Roman Szwed, posiada akcje ATM Systemy Informatyczne S.A. w liczbie 3 287 993 (9,05%), Spółka informuje o przekroczeniu przez Pana Romana Szweda wraz z kontrolowaną przez niego spółką Spinoza Sp. z o.o. S.K.A. 15% ogólnej liczby głosów w Spółce i posiadaniu przez te podmioty łącznie 6 922 326 (19,05%) akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.

Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w ATM Systemy Informatyczne S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Potencjalne zwiększenie udziału w ATM Systemy Informatyczne S.A. będzie traktowane jako inwestycja kapitałowa.

Jednocześnie Spółka informuje, że w wyniku przedmiotowej transakcji udział ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. w ogólnej liczbie akcji ATM Systemy Informatyczne S.A. zmniejszył się z 7 891 172 (21,71%) do 4 950 455 (13,61%) ogólnej liczby akcji, zaś udział członka Rady Nadzorczej Spółki – z 1 861 263 (5,12%) do 1 167 647 (3,21%) ogólnej liczby akcji.

Przeprowadzona transakcja jest częścią transakcji zamiany akcji pomiędzy akcjonariuszami założycielami spółki ATM S.A. i wynika z realizacji zamierzeń inwestycyjnych zgodnych z ich indywidualnymi preferencjami. Zgodnie z nimi Spinoza Sp. z o.o. S.K.A. (kontrolowana przez Romana Szweda – prezesa zarządu ATM Systemy Informatyczne S.A.) zwiększa swój stan posiadania akcji w ATM Systemy Informatyczne S.A. przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu zaangażowania kapitałowego w spółce ATM S.A. Z kolei ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. (kontrolowana przez Tadeusza Czichona – wiceprezesa zarządu ATM S.A.) oraz członek Rady Nadzorczej Spółki zwiększają zaangażowanie kapitałowe w ATM S.A. zmniejszając je równocześnie w ATM Systemy Informatyczne S.A. 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji