Raport bieżący nr 30/2021

Raport bieżący nr 30/2021 — 29.10.2021 16:04

Zawarcie istotnych umów

Zarząd Atende S.A. („Atende”) informuje, że 29 października 2021 r. zostały podpisane ze spółką Sevenet S.A. („Sevenet”) dwie umowy podwykonawcze („Umowy”) o łącznej wartości 26 mln zł. Umowy dotyczą kontraktów zawartych przez Sevenet z klientem z sektora publicznego na (i) „dostawę sprzętu i oprogramowania, usługa wdrożenia i migracji oraz usługa objęcia serwisem gwarancyjnym całości rozwiązania” o maksymalnej wartości 31,3 mln zł oraz na (ii) „świadczenie usługi wsparcia technicznego przez okres 24 miesięcy” o wartości 2,8 mln zł.

Przedmiotem obu Umów jest dostawa przez Atende sprzętu i oprogramowania wraz z serwisem gwarancyjnym oraz dostawa pakietów serwisowych. Ogólne warunki wykonania Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne