Raport bieżący nr 3/2013

Raport bieżący nr 3/2013 — 14.01.2013 16:00

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2013 r. otrzymał oświadczenie Piotra Putecznego, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o rezygnacji przez niego z członkostwa w Radzie Nadzorczej. Dniem zakończenia członkostwa w Radzie Nadzorczej będzie dzień obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Jednocześnie Piotr Puteczny zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 14 stycznia 2013 r.Przyczyny złożenia rezygnacji nie zostały podane.Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.