Raport bieżący nr 29/2021

Raport bieżący nr 29/2021 — 21.10.2021 14:30

Informacja o przywróceniu świadectw bezpieczeństwa przemysłowego

Zarząd Atende S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. informuje, że w dniu 21 października 2021 r. powziął informację o wydaniu w dniu 20 października 2021 r. świadectw bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzających pełną zdolność Atende S.A. do ochrony informacji niejawnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne