Raport bieżący nr 27/2021

Raport bieżący nr 27/2021 — 28.09.2021 09:52

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Atende S.A. („Atende”, „Spółka”) informuje, że 28 września 2021 r. została podpisana umowa ramowa pomiędzy Atende a spółką z jednej z wiodących grup energetycznych w Polsce („Zamawiający”), na sukcesywne dostawy urządzeń sieciowych, wraz z usługami gwarancyjnymi, serwisowymi, wdrożeniowymi i szkoleniowymi. Umowa została zawarta na okres 60 miesięcy, a maksymalne wynagrodzenie Spółki z tytułu wykonania Umowy ustalono na kwotę 60 mln zł netto. Zamawiający dopuszcza zwiększenie Umowy o nie więcej niż 25%. Ogólnie warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne