Raport bieżący nr 27/2012

Raport bieżący nr 27/2012 — 29.06.2012 18:00

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2012 roku.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 11 609 061

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 36 343 344

1. Akcjonariusz: Tadeusz Czichon

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 6 306 887

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 54,33%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 17,35%

2. Akcjonariusz: Roman Szwed

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 3 287 993

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 28,32%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,05%

3. Akcjonariusz: Piotr Puteczny wraz z żoną

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 1 861 263

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 16,03%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,12%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%