Raport bieżący nr 24/2013

Raport bieżący nr 24/2013 — 25.06.2013 17:21

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 r.

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 25 czerwca 2013 roku.

  Uchwały podjęte przez ZWZ Atende 25 czerwca 2013 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ Atende 25 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe