Raport bieżący nr 24/2012

Raport bieżący nr 24/2012 — 21.06.2012 18:00

Zawiadomienie z art. 160 ust.1 ustawy o obrocie

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 czerwca 2012 roku otrzymał zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o:

zbyciu w dniu 19 czerwca 2012 r. przez niego 6 464 316 sztuk akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.,

zbyciu w dniu 19 czerwca 2012 r. przez osobę blisko z nim związaną 735 520 sztuk akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.,

nabyciu w dniu 19 czerwca 2012 r. przez podmiot z nim powiązany ATP Invest sp. z o.o. S.K.A. 7 641 172 sztuk akcji ATM Systemy Informatyczne S.A.

Przeniesienie własności nastąpiło w wyniku wniesienia akcji aportem do ATP Invest sp. z o.o. S.K.A. Akcje zostały wniesione po średniej cenie rynkowej ważonej wolumenem obrotów z ostatnich 6 miesięcy tj. 1,56 zł za akcję.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych