Raport bieżący nr 23/2021

Raport bieżący nr 23/2021 — 15.07.2021 14:04

Informacja dotycząca not obciążeniowych

Zarząd Atende S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. informuje, że noty obciążeniowe i wezwanie do zapłaty kar umownych otrzymane od Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych w dniu 10 czerwca 2021 r. na łączną kwotę 5 450 tys. zł zostały skorygowane do łącznej kwoty 3 043 tys. zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.