Raport bieżący nr 21/2024

Raport bieżący nr 21/2024 — 28.06.2024 12:22

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że 28 czerwca 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Spółką a klientem z sektora publicznego na dostawę produktów Vmware („Umowa”). Umowa ma charakter kompleksowy i obejmuje dostarczenie licencji oraz zapewnienie wsparcia w okresie 36 miesięcy. Umowa dotyczy zamówień gwarantowanych i opcjonalnych. Łączna wartość zamówień gwarantowanych wynosi 28,3 mln zł brutto. Ogólne warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest znacząca wartość kontraktu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne