Raport bieżący nr 20/2021

Raport bieżący nr 20/2021 — 22.06.2021 17:32

Rezygnacja prezesa Zarządu

Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, że 22 czerwca 2021 r. Roman Szwed złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Zarządu Spółki oraz członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 22 czerwca 2021 r. Powody rezygnacji zostały podane w oświadczeniu Romana Szweda o zamiarze rezygnacji i treści opublikowanego przez Spółkę w związku z tym oświadczeniem raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe