Raport bieżący nr 2/2021

Raport bieżący nr 2/2021 — 21.01.2021 12:08

Korekta numeru raportu bieżącego 16/2020 z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zarząd Atende S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w wyniku pomyłki pisarskiej w raporcie nr 16/2020 ′Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w Atende Medica′ z dnia 21 stycznia 2021 r., błędnie podano numer raportu.

Prawidłowy numer raportu to 1/2021.

Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe