Raport bieżący nr 2/2017

Raport bieżący nr 2/2017 — 21.03.2017 21:43

Przekształcenie danych finansowych zawartych w raportach rocznych za 2015 r.

Zarząd Atende S.A., w zawiązku z koniecznością dokonania korekty dotyczącej zawartego w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które zostały zatwierdzone przez organ zatwierdzający, przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości zmiany wcześniej zaraportowanych danych Atende S.A. i Grupy Atende.

  Przekształcenie danych finansowych zawartych w raportach rocznych za 2015 r.

Przekształcenie danych finansowych zawartych w raportach rocznych za 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe