Raport bieżący nr 2/2016

Raport bieżący nr 2/2016 — 04.03.2016 13:06

Rezygnacja wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Atende S.A. informuje, że 4 marca 2016 r. Mirosław Panek złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego, jak również z członkostwa w Radzie Nadzorczej Atende S.A., ze skutkiem na dzień 6 marca 2016 r. Jako powód rezygnacji podano powołanie na inne stanowisko.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe