Raport bieżący nr 19/2017

Raport bieżący nr 19/2017 — 24.11.2017 16:12

Wyrok KIO ws. odwołania od wyboru przez PKP PLK najkorzystniejszej oferty

Zarząd Atende S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. informuje, że 24 listopada 2017 r. powziął ustną informację o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącym odwołania, złożonego 4 listopada 2017 r. przez konsorcjum spółek: Fonbud S.A. - sp.k. (lider konsorcjum), Atende S.A., południowokoreańskiej spółki ICRAFT Co. Ltd. oraz ukraińskiej UKRCOM LLC. (razem „Konsorcjum′), od wyboru dokonanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w postępowaniu pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS′ nr sprawy: 6060/ICZ4/08860/03374/15/P, II część zamówienia - Wdrożenie Sieci Szkieletowej Transmisyjnej. Zgodnie z powziętą informacją Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w całości odwołanie Konsorcjum.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.