Raport bieżący nr 18/2017

Raport bieżący nr 18/2017 — 06.11.2017 10:30

Odwołanie od wyboru przez PKP PLK najkorzystniejszej oferty

Zarząd Atende S.A. („Emitent′) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2017 z dnia 22 września 2017 r. informuje, że 6 listopada 2017 r. powziął informację o złożeniu 4 listopada 2017 r. przez lidera konsorcjum spółek: Fonbud S.A. - sp.k. (lider konsorcjum), Atende S.A., południowokoreańskiej spółki ICRAFT Co. Ltd. oraz ukraińskiej UKRCOM LLC. (razem „Konsorcjum′) odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od wyboru dokonanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („Zamawiający′) w postępowaniu pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS′ nr sprawy: 6060/ICZ4/08860/03374/15/P, II część zamówienia - Wdrożenie Sieci Szkieletowej Transmisyjnej. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę konkurencyjną, zaś ofertę Konsorcjum odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Emitent poinformuje o wyniku odwołania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.