Raport bieżący nr 17/2021

Raport bieżący nr 17/2021 — 07.06.2021 15:53

Informacja o zamiarze rezygnacji Prezesa Zarządu

Zarząd Atende S.A. („Spółka′, „Atende′) informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. otrzymał od Romana Szweda, Prezesa Zarządu Spółki, oświadczenie o jego zamiarze rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie Atende („Zarząd′) w konsekwencji przygotowanego przez niego planu sukcesji zarządzania Spółką.

Zgodnie z treścią oświadczenia Roman Szwed zamierza zrezygnować z pełnienia funkcji w Zarządzie nie później niż do końca czerwca 2021 r. Po rezygnacji Roman Szwed będzie ubiegał się o powołanie do Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza′). Jednocześnie Roman Szwed będzie rekomendował Radzie Nadzorczej powołanie Marcina Petrykowskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Decyzja Prezesa Zarządu Atende Romana Szweda, będącego jednocześnie kluczowym udziałowcem Spółki, związana jest z przygotowanym przez niego dojrzałym planem sukcesji. Po 30 latach zarządzania działalnością teleinformatyczną, począwszy od spółki ATM s.c., potem ATM Sp. z o.o. przekształconej w ATM S.A., a potem, po wydzieleniu części integracji systemowej i spółek portfelowych do ATM Systemy Informatyczne S.A., zarządzania tą nowo utworzoną spółką giełdową, która w 2013 r. zmieniła nazwę na Atende S.A., podjął on decyzję o dalszym kontynuowaniu wsparcia Spółki z poziomu nadzorczego. Zdaniem Romana Szweda, decyzję tą dodatkowo wspiera silna obecnie pozycja Spółki oraz pozytywne perspektywy jakie kształtują się dla branży, a w szczególności dla innowacyjnych rozwiązań Grupy Atende, które mają szansę zaistnieć na rynku globalnym. W przekazanym oświadczeniu Roman Szwed rekomenduje na swojego następcę Marcina Petrykowskiego, który posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę, aby sprawnie zarządzać Spółką, będąc jednocześnie odpowiednio przygotowanym menadżerem gotowym poprowadzić Spółkę poprzez nowe wyzwania, jakie stwarzają rynki globalne.

Marcin Petrykowski posiada ponad 20-letnie doświadczenie biznesowe, w trakcie którego kierował i zarządzał strategicznym rozwojem oraz działalnością operacyjną globalnych instytucji rynku kapitałowego oraz finansowego. Marcin Petrykowski spędził ponad 12 lat w bankowości inwestycyjnej oraz korporacyjnej, pracując dla J.P. Morgan oraz Citi w Londynie i w Warszawie. Następnie w ramach różnych stanowisk zarządczych w S&P Global wspierał wzrost biznesu oraz działalność firmy w regionie Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA), w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) oraz w Polsce. Jako Dyrektor Zarządzający w S&P Global Ratings wprowadził firmę S&P Global do Polski i na region CEE oraz przeprowadził transformację organizacji komercyjnej regionu EMEA na nowy model operacyjny. Równolegle Marcin Petrykowski zdobył bogate doświadczenie w gospodarce cyfrowej i technologii, m.in. pełniąc funkcję nadzorczą w notowanym na GPW ogólnoeuropejskim funduszu Private Equity (MCI Capital S.A.).

Obecnie Marcin Petrykowski pełni w Atende funkcję Doradcy Zarządu. Dzięki posiadanym kompetencjom i doświadczeniu oraz zdobytej już wiedzy o funkcjonowaniu Spółki i jej grupy kapitałowej powołanie go zapewni ciągłość działania i płynną sukcesję na stanowisku Prezesa Zarządu, gwarantując najwyższy poziom zarządzania oraz kontynuacje nacisku na wzrost, rozwój oraz umacnianie działalności grupy kapitałowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.