Raport bieżący nr 16/2024

Raport bieżący nr 16/2024 — 14.06.2024 15:52

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 14 czerwca 2024 r.

Zarząd Atende S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się 14 czerwca 2024 roku:

  1. Spinoza Investments sp. z o.o. S.K.A., 8 668 965 głosów, 37,51% na ZWZ, 23,85% ogółem,
  2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, 6 103 385 głosów, 26,41% na ZWZ, 16,79% ogółem,
  3. PKO BP BANKOWY Otwarty Fundusz Emerytalny, 3 604 792 głosy, 15,60% na ZWZ, 9,92% ogółem,
  4. Roman Szwed, 3 287 993 głosy, 14,23% na ZWZ, 9,05% ogółem.

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu reprezentowanych było łącznie 23 108 128 akcji stanowiących 63,58% kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe