Raport bieżący nr 16/2012

Raport bieżący nr 16/2012 — 01.06.2012 18:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Systemy Informatyczne S.A.

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. (Spółka) informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2012 roku na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a.

Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał są zawarte w załącznikach do niniejszego raportu.

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 czerwca 2012 r.

  Projekty uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 28 czerwca 2012 r.

Projekty uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe