Raport bieżący nr 15/2022

Raport bieżący nr 15/2022 — 04.11.2022 16:08

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za 3 kwartały 2022 r. oraz III kwartał 2022 r.

Zarząd Atende S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartały 2022 r. oraz III kwartał 2022 r.

Zarząd Emitenta zastrzega, że przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Atende za III kwartał 2022 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za III kwartał 2022 r., który zostanie opublikowany 15 listopada 2022 r.

Szacunki wyników Grupy Atende Q3 2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne