Raport bieżący nr 15/2021

Raport bieżący nr 15/2021 — 19.05.2021 11:13

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 19 maja 2021 r.

Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Atende S.A. („ZWZ′), które odbyło się 19 maja 2021 roku:

Spinoza Investments sp. z o.o. S.K.A., 8 668 965 głosów, 47,55% na ZWZ, 23,85% ogółem,

Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, 6 103 000 głosów, 33,48% na ZWZ, 16,79% ogółem,

Roman Szwed, 3 281 904 głosy, 18,00% na ZWZ, 9,03% ogółem.

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu reprezentowane były łącznie 18 229 943 akcje stanowiące 50,16% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.