Raport bieżący nr 15/2019

Raport bieżący nr 15/2019 — 12.12.2019 10:25

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Atende S.A. informuje, że 11 grudnia 2019 r. otrzymał od Michała Markowskiego oświadczenie o rezygnacji z dniem 31 grudnia 2019 r. z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Atende S.A. W oświadczeniu nie podano przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe