Raport bieżący nr 14/2023

Raport bieżący nr 14/2023 — 02.11.2023 16:07

Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za 3 kwartały 2023 r. oraz III kwartał 2023 r.

Zarząd Atende S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, wybrane szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 3 kwartały 2023 r. oraz III kwartał 2023 r.

Zarząd Atende S.A. zastrzega, że powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Atende za III kwartał 2023 r. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za III kwartał 2023 r., który zostanie opublikowany 14 listopada 2023 r.

Szacunki wyników Grupy Atende za III kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne