Raport bieżący nr 14/2022

Raport bieżący nr 14/2022 — 28.10.2022 14:21

Zaprzestanie wydzielania zorganizowanych działalności przedsiębiorstwa

Zarząd Atende S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2021 z 13 września 2021 r., że 28 października 2022 r. powziął uchwały o zaprzestaniu uznawania jednostek organizacyjnych Spółki w postaci pionu integracji i pionu infrastruktury jako samobilansujących się oddziałów, stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa. Tym samym proces wydzielenia działalności operacyjnych nie będzie kontynuowany.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe