Raport bieżący nr 14/2021

Raport bieżący nr 14/2021 — 19.05.2021 10:50

Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 19 maja 2021 r.

Zarząd Atende S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie Atende S.A., które odbyło się 19 maja 2021 roku.

  Uchwały podjęte przez ZWZ Atende 2021-05-19

Uchwały podjęte przez ZWZ Atende 2021-05-19

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe