Raport bieżący nr 14/2017

Raport bieżący nr 14/2017 — 26.09.2017 15:40

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Atende S.A. informuje, że 26 września 2017 r. otrzymał od Marka Dietla oświadczenie z dnia 25 września 2017 r. o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Atende S.A. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem mandat Marka Dietla wygaśnie z momentem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Atende S.A., jednak nie później niż z końcem dnia 30 listopada 2017 r. W oświadczeniu nie podano przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe