Raport bieżący nr 14/2015

Raport bieżący nr 14/2015 — 16.12.2015 19:00

Powołanie członka Zarządu

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 11 stycznia 2016 r. Jacka Szczepańskiego na członka zarządu Spółki w funkcji wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych.

Jacek Szczepański, ur. 1968 r., posiada wykształcenie wyższe. Absolwent studiów magisterskich Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej ( 1992). Uczestnik programów menedżerskich prowadzonych przez Insead, Francja i London School of Economics, Wielka Brytania.

Przebieg pacy zawodowej: 1993-1995: Dynasoft s.c., produkcja oprogramowania, założyciel i właściciel; 1995-1998: SAP Polska, Konsultant wdrożeniowy; 1998-2001: SAP Polska, Menedżer w dziale Konsultingu; 2001-2003: SAP Polska, Dyrektor Działu Sprzedaży Sektora Przemysłowego; 2003-2013: SAP Polska, Dyrektor Konsultingu; 2011-2013: SAP Polska, wiceprezes Zarządu; 2013-2015: Hewlett-Packard Polska, Szef działu Konsultingu Technologicznego, członek kierownictwa działu Enterprise Group.

Jacek Szczepański posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrażania strategii rynkowych, budowy i zarządzania działami sprzedaży oraz usługowymi (konsulting), a także sprzedaży oprogramowania, usług i infrastruktury IT

Jacek Szczepański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe