Raport bieżący nr 14/2013

Raport bieżący nr 14/2013 — 19.04.2013 15:15

Zmiana daty przekazania raportów rocznych

Zarząd Atende S.A. (uprzednio ATM Systemy Informatyczne S.A.), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 9 stycznia 2013 r., informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2012 rok z 25 kwietnia 2013 r. na 30 kwietnia 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe