Raport bieżący nr 13/2023

Raport bieżący nr 13/2023 — 28.09.2023 15:36

Zawarcie istotnych umów

Zarząd Atende S.A. informuje, że 28 września 2023 r. zostały podpisane umowy z klientem z sektora publicznego na modernizację infrastruktury informatycznej, o łącznej maksymalnej wartości 40 mln zł brutto („Umowy”). Prace, obejmujące również dostawy sprzętu, zostaną wykonane w okresie nieprzekraczającym 15 miesięcy od dnia zawarcia Umów. Ogólne warunki wykonania Umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest znacząca łączna wartość zawartych kontraktów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne