Raport bieżący nr 13/2013

Raport bieżący nr 13/2013 — 19.04.2013 15:14

Zmiana nazw skróconych Emitenta

Zarząd Atende S.A. (uprzednio ATM Systemy Informatyczne S.A.) informuje, że w związku ze zmianą nazwy firmy spółki z ATM Systemy Informatyczne S.A. na Atende S.A. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dnia 19 kwietnia 2013 r. wydał komunikat, zgodnie z którym począwszy od dnia 22 kwietnia 2013 r. akcje Emitenta będą notowane pod nazwą skróconą „ATENDE′ i oznaczeniem „ATD′.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe