Raport bieżący nr 12/2017

Raport bieżący nr 12/2017 — 19.09.2017 16:39

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

Zarząd Atende S.A. („Emitent′) informuje, że 19 września 2017 r. powziął ustną informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr 17/4/40/17 pt. „Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych′ („Postępowanie′) prowadzonym przez Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi („Zamawiający′). Przedmiotem Postępowania jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego trójośrodkowego środowiska platformy wirtualizacji.

Zgodnie z uzyskanymi informacjami oferta Emitenta, o wartości 61,3 mln zł brutto, jest jedyną ofertą złożoną w Postępowaniu, zaś budżet Zamawiającego wynosi 60 mln zł brutto. Emitent poinformuje o decyzji Zamawiającego dotyczącej wyniku Postępowania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.