Raport bieżący nr 12/2012 korekta

Raport bieżący nr 12/2012 korekta — 30.05.2012 18:00

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok - korekta

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że w opublikowanym w dniu 29 maja 2012 roku raporcie bieżącym nr 12/2012 w części pt. ′Sprawozdanie Finansowe ATM SI S.A.′ na ostatniej stronie sprawozdania błędnie podano nazwisko Prezesa Zarządu. Powinno być Roman Szwed.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne