Raport bieżący nr 11/2022

Raport bieżący nr 11/2022 — 18.07.2022 11:24

Informacja o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Zarząd Atende S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 18 lipca 2022 r. otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta od Mariusza Stusińskiego, wiceprezesa Zarządu Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.