Raport bieżący nr 11/2020

Raport bieżący nr 11/2020 — 30.11.2020 15:59

Rejestracja spółki Atende Industries wydzielonej z zależnej od emitenta spółki Atende Software

Zarząd Atende S.A. („Emitent′), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 16 września 2020 r., informuje, że powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 30 listopada 2020 r. w KRS spółki Atende Industries sp. z o.o. („Atende Industries′), która została wydzielona z zależnej w 100% od Emitenta spółki Atende Software sp. z o.o. („Atende Software′)

Atende Industries powstała w wyniku wydzielenia z Atende Software zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z systemami informatycznymi dla energetyki, w szczególności z zakresu określanego w języku angielskim jako Smart Grid. Po podziale Atende Software koncentruje się na działalności w sektorach dystrybucji treści multimedialnych w Internecie i bezpieczeństwa IT. Celem podziału było rozdzielenie odmiennych działalności, pomiędzy którymi nie występują efekty synergii.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.