Raport bieżący nr 11/2019

Raport bieżący nr 11/2019 — 17.06.2019 13:47

Odstąpienie od procesu przeniesienia części majątku Atende S.A. na nową spółkę zależną

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z 10 września 2018 r., że 17 czerwca 2019 r. powziął uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzenia procesu przeniesienia części majątku Spółki na nową spółkę zależną poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z działalnością operacyjną Spółki. Decyzję podjęto w oparciu o negatywne wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy ryzyk i kosztów, związanych z wydzieleniem działalności oraz późniejszym funkcjonowaniem Grupy Atende, w kontekście spodziewanych korzyści.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.