Raport bieżący nr 11/2018

Raport bieżący nr 11/2018 — 29.11.2018 15:34

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym

Zarząd Atende S.A. („Spółka′) informuje, że 29 listopada 2018 r. powziął ustną informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr 202/BŁiI/18/MP/POPC pt. „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112′ („Postępowanie′) prowadzonym przez Komendę Główną Policji („Zamawiający′).

Zgodnie z uzyskanymi informacjami oferta konsorcjum spółek Dimension Data Polska sp. z .o.o. (lider konsorcjum) i Atende S.A. (członek konsorcjum), o wartości 54,4 mln zł brutto, jest jedyną ofertą złożoną w Postępowaniu, zaś budżet Zamawiającego wynosi 55,7 mln zł brutto. Wartość wynagrodzenia przypadająca dla Atende S.A. wynosi 18 mln zł brutto. Zakres prac Spółki obejmuje część systemową , sieciową oraz bezpieczeństwo, począwszy od projektu, poprzez wdrożenie, dokumentację powykonawczą, warsztaty powdrożeniowe oraz serwis na 60 miesięcy. Emitent poinformuje o decyzji Zamawiającego dotyczącej wyniku Postępowania.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.