Raport bieżący nr 10/2024

Raport bieżący nr 10/2024 — 07.06.2024 15:11

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata na członka Rady Nadzorczej Atende S.A.

Zarząd Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 7 czerwca 2024 r. Spółka otrzymała od PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Akcjonariusz”) zgłoszenie kandydatury pana Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Kandydatura została zgłoszona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2024 z dnia 17 maja 2024 r.

W załączeniu do niniejszego raportu, Emitent przekazuje otrzymane od Akcjonariusza zgłoszenie wraz z oświadczeniem i życiorysem kandydata.

Zgłoszenie kandydatury pana Macieja Matusiaka na członka Rady Nadzorczej Atende S.A.

Oświadczenie i zgoda na kandydowanie Macieja Matusiaka

Życiorys Macieja Matusiaka

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe