Raport bieżący nr 10/2022

Raport bieżący nr 10/2022 — 23.06.2022 14:08

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2022 r.

Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Atende S.A. („ZWZ”), które odbyło się 23 czerwca 2022 roku:

1. Spinoza Investments sp. z o.o. S.K.A., 8 668 965 głosów, 39,05% na ZWZ, 23,85% ogółem,

2. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, 6 103 000 głosów, 27,49% na ZWZ, 16,79% ogółem,

3. PKO BB Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, 3 409 988 głosów, 15,36% na ZWZ, 9,38% ogółem,

4. Roman Szwed, 3 287 993 głosy, 14,81% na ZWZ, 9,05% ogółem.

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu reprezentowanych było łącznie 22 199 108 akcji stanowiących 61,08% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%