Raport bieżący nr 10/2020

Raport bieżący nr 10/2020 — 16.09.2020 12:53

Informacja o planowanym podziale spółki zależnej od emitenta

Zarząd Atende S.A. („Emitent′) informuje, że 16 września 2020 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan podziału zależnej w 100% od Emitenta spółki Atende Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Dzielona′).

Istota planowanego podziału Spółki Dzielonej polega na wydzieleniu ze Spółki Dzielonej spółki nowo zawiązanej, tj.: spółki pod firmą: Atende Industries sp. z o.o. („Spółka Nowo Zawiązana′) - w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez wydzielenie) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej związanej z systemami informatycznymi dla energetyki (Smart Grid) na Spółkę Nowo Zawiązaną oraz pozostawienie pozostałej części majątku Spółki Dzielonej, czyli działalności w sektorach dystrybucji treści multimedialnych w Internecie i bezpieczeństwa IT, w Spółce Dzielonej.

Podział ma na celu rozdzielenie odmiennych działalności, pomiędzy którymi nie występują efekty synergii. Dodatkowo zostanie przeprowadzony przegląd opcji strategicznych dla Spółki Dzielonej oraz Spółki Nowo Zawiązanej w celu przyspieszenia ich rozwoju oraz maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.