Raport bieżący nr 10/2015

Raport bieżący nr 10/2015 — 06.05.2015 17:45

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 6 maja 2015 r.

Zarząd Atende S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Atende S.A., które odbyło się 6 maja 2015 roku:

Spinoza Investments sp. z o.o. S.K.A., 8 668 965 głosów, 49,91% na ZWZ, 23,85% ogółem,

ING Otwarty Fundusz Emerytalny, 4 250 000 głosów, 24,47% na ZWZ, 11,69% ogółem,

Roman Szwed, 3 287 993 głosów, 18,93% na ZWZ, 9,05% ogółem.

Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu reprezentowanych było łącznie 17 369 958 akcji stanowiących 47,79% kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.