Raport bieżący nr 10/2013

Raport bieżący nr 10/2013 — 09.04.2013 22:00

Rezygnacje członków Rady Nadzorczej

Zarząd ATM Systemy Informatyczne S.A. informuje, że 9 kwietnia 2013 r. otrzymał oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta od:

   - Sławomira Kamińskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz

   - Grzegorza Domagały, członka Rady Nadzorczej.

Dniem zakończenia członkostw w Radzie Nadzorczej będzie dzień obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Obaj członkowie Rady Nadzorczej podali jako przyczynę rezygnacji zakończenie procesu podziału spółek ATM S.A. i ATM Systemy Informatyczne S.A. i związane z tym całkowite rozdzielenie prawne i organizacyjne obu spółek.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe