Phoenix Systems dołączył do Grupy Kapitałowej Atende

9/11/2013

Atende Software Sp. z o. o. – spółka zależna od Atende S.A. – objęła nowo ustanowione udziały w spółce Phoenix Systems Sp. z o. o., w wyniku czego kontroluje ponad 50% udziałów. 10 września Atende Software objął nowo ustanowione udziały w Phoenix Systems za 1 mln zł. Wczorajsza transakcja była kolejnym etapem na drodze objęcia większościowego pakietu udziałów w Phoenix Systems. W pierwszej transzy, która miała miejsce 24 lipca br., Atende Software odkupił od dotychczasowych wspólników 25% udziałów za 929 tys. zł. Celem akwizycji nowego podmiotu jest rozbudowanie kompetencji Grupy Atende o najbardziej zaawansowane technologie oraz rozszerzenie skali działalności na rynki międzynarodowe.