Ożywienie w sektorze e-medycyny - nowe umowy Atende Medica

5/22/2017

Na przełomie kwietnia i maja 2017 r. firma Atende Medica z Grupy Atende zawarła trzy kontrakty obejmujące realizację projektów w zakresie informatyzacji placówek służby zdrowia o łącznej wartości ponad 8 mln zł brutto.

Pierwszy projekt dotyczy kompleksowej informatyzacji Szpitala w Lipsku w województwie mazowieckim, w celu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług. Jego wartość przekracza 3 mln złotych brutto.

Kolejny projekt również dotyczy Szpitala w województwie mazowieckim, w Wyszkowie. Umowa została zawarta na kwotę 3,6 mln zł brutto/netto. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych.

Ostatnia umowa obejmuje świadczenia dla Centrum Medycznego Arnica. W ramach podpisanej umowy Atende Medica dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje sprzęt teleinformatyczny wraz z licencjami. Projekt obejmuje ponadto dostawę oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wartość projektu to ponad 1,5 mln zł brutto.

Zakres realizacji wspomnianych projektów jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. dostawę oprogramowania do obsługi placówek służby zdrowia w części medycznej oraz administracyjnej, jak również dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowo-sieciowej. Ważnym elementem projektów będzie wykonanie Portalu Pacjenta wraz z e-usługami, dzięki którym obsługa procesów związanych ze świadczonymi przez placówki usługami medycznymi będzie zautomatyzowana oraz kompleksowa.

- Cieszymy się, że po ostatnich, bardzo trudnych dla nas latach jeśli chodzi o liczbę przetargów i zamówień na informatyzację służby zdrowia, nastąpiło widoczne ożywienie w tym zakresie. Pojawiają się przetargi, w których nie tylko startujemy, ale jak widać – wygrywamy. Sukces zawdzięczamy profesjonalnym produktom i usługom z zakresu e-medycyny, które oferujemy w konkurencyjnych cenach – mówi Marek Niewiadomski, prezes zarządu Atende Medica. - Mamy nadzieję, że ostatnie wygrane to dobry prognostyk na ten rok i dopiero początek nowego otwarcia. – dodaje.

Oferta Atende Medica w zakresie e-usług umożliwia kompleksową obsługę pacjentów i pracowników szpitali, przychodni i gabinetów, ułatwia zarządzanie placówką, pozwala skutecznie rozliczać się z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i podmiotami komercyjnymi. Autorski system oferowany jest w modelu stacjonarnym pn. Medicus Online, lub jako oprogramowanie z chmury, pn. cloudiMed.