Informacje prasowe

 • 28.04.2016

  Sputnik Software podpisał umowę z Miastem Łódź na obsługę Zintegrowanego Systemu Informatycznego

  Sputnik Software – spółka z Grupy Kapitałowej Atende – zawarła z Miastem Łódź trzyletnią umowę na dostarczenie nowych wersji oprogramowania komputerowego...

  0.08 MB Pobierz0.11 MB Pobierz
 • 01.04.2016

  Zarząd Atende rekomenduje wypłatę dywidendy 0,18 złoty na akcję

  Zarząd Atende S.A. informuje, że w dniu 30 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy...

  0.08 MB Pobierz0.09 MB Pobierz
 • 22.03.2016

  Bardzo dobre wyniki Grupy Atende w 2015 roku

  Grupa Atende zanotowała w 2015 r. poprawę wszystkich głównych pozycji rachunku wyników. Dodatkowo przeprowadzono szereg działań prorozwojowych, których wyniki...

  0.09 MB Pobierz0.13 MB Pobierz
 • 04.03.2016

  Atende ogłosiło nową strategię na lata 2016-2017

  Wykorzystanie własnych, unikatowych kompetencji, ekspansja na rynki globalne oraz utrzymanie atrakcyjnej polityki dywidendy to tylko wybrane elementy nowej strategii...

  0.08 MB Pobierz0.12 MB Pobierz
 • 28.01.2016

  Atende będzie serwisować sieć OST112

  Dnia 25 stycznia br. została podpisana umowa pomiędzy Atende S.A. a Komendą Główną Policji na realizację przetargu, którego przedmiotem jest: „Serwis pogwarancyjny...

  0.08 MB Pobierz0.11 MB Pobierz
 • 22.12.2015

  Grupa Atende pozyskuje nowy podmiot - spółkę Energy Data Lab

  Dnia 21 grudnia 2015 r. Atende S.A. podpisała umowę przejęcia docelowo 60% udziałów w spółce Energy Data Lab Sp. z o.o. (EDL). Domeną spółki EDL jest zaawansowana...

  0.09 MB Pobierz0.14 MB Pobierz
 • 17.11.2015

  Rekordowa sprzedaż Grupy Atende w III kwartale 2015 r.

  Grupa Atende w III kwartale br. wypracowała rekordowe kwartalne wyniki sprzedaży oraz lepsze niż rok wcześniej poziomy zysków. Również w okresie trzech kwartałów...

  0.09 MB Pobierz0.12 MB Pobierz
 • 09.10.2015

  Grupa Atende staje się liderem na rynku oprogramowania dla samorządu

  Sputnik Software nabył od Sygnity S.A. autorskie prawa majątkowe do oprogramowania „Zintegrowany System Informatyczny Urząd NT” (ZSI Urząd NT), a także...

  0.12 MB Pobierz0.08 MB Pobierz
 • 31.08.2015

  Wzrost sprzedaży Grupy Atende w I półroczu 2015 r.

  Na poziomie skonsolidowanym w I półroczu 2015 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 95 709 tys. zł, co oznacza wzrost o 29% r/r, zaś zysk brutto na sprzedaży...

  0.08 MB Pobierz0.12 MB Pobierz
 • 20.08.2015

  Atende wdroży zaawansowane technologicznie platformy serwerów wirtualnych za 8,7 mln zł

  Obie umowy obejmują dostawę zintegrowanych systemów wirtualnego środowiska typu VBlock wraz z usługami instalacji, wdrożenia i serwisu oraz szkolenia. Rozwiązanie...

  0.09 MB Pobierz0.12 MB Pobierz